Middels de standaard instelling - Gemiddeld/Normaal - (Microsoft Internet Explorer 4,5,6, en 7) kunt u alle teksten zien.