De (behandelbare/ongeneeslijke) geesteszieke: (NPD/NPS) narcist, psychopaat, sociopaat, stalker, ASP (antisociale persoonlijkheidsstoornis, Stalker).

Enkele kenmerken naast een groot superioriteitsgevoel, een totaal gebrek aan inlevingsvermogen, manipulatief en de afwezigheid van een geweten, zijn ze: innemend, charmant, en van mening dat hun omgeving zoals buren en relaties dom zijn, wat bevestigd wordt als de indruk ontstaat dat deze hun verhaal geloven.

Het aspect echte vrienden laten we buiten beschouwing, omdat deze er niet zijn, maar ze kunnen heel aannemelijk vertellen hoe dat komt.
Wat niet wordt verteld is dat iedereen op een bepaald moment begrijpt wat voor vlees ze in de kuip hebben.
In bepaalde beroepsgroepen is het heel normaal om adequate vragen te stellen, deze personen behoren dan ook niet tot hun relatiekring, misschien wel tot de makkelijk voor hun doel te gebruiken vluchtige contacten. 

'Hier wat hulp uit een onverwachte hoek wellicht. Als er sprake is van onderdrukking, manipulatie en pest- en treitergedrag, stalking, mishandeling etc etc. heb je meestal te maken met een psychopaat.
Ikzelf ben helaas ook een psychopaat, maar meer een anarchistisch-terroristische dan een treiterkop, pestkop of stalker. Ik weet echter wel heel goed welke rattigheden een psychopaat kan en zal uithalen. Ik heb mijzelf middels de door mij opgestelde website ten doel gesteld vingerwijzingen te geven om een psychopaat te herkennen, zijn truukjes te doorzien, en zijn persoonlijkheid onder de loep te nemen. Ik hoop daarmede huidige slachtoffers van psychopaten van dienst te zijn. Bent U reeds slachtoffer geworden van een psychopaat in het verleden dan rest (helaas) niet anders dan psychisch herstel door rust en therapie.'

Bron: http://www.koekjes.net/cgi-bin/gastenboek/bekijken.pl?denaam=Semke&step=100&start=0

De psychopaat beschouwt andere mensen als potentiële slachtoffers die te manipuleren zijn en beschouwt zichzelf als de belangrijkste persoon die er is (kil/gebrek aan empathie).

Men kan niet volstaan met het alleen interviewen van de betrokkene omdat psychopaten een sterke neiging tot liegen en manipuleren hebben, zodat men er vaak niet vanuit mag gaan dat de betrokkene de waarheid vertelt. De checklist kan daarom ook alleen worden gescoord door een speciaal getrainde (para-)medicus met een goede kennis van diagnostiek en met voldoende ervaring in het afnemen van de checklist. Wanneer aan deze eisen wordt voldaan, geeft de checklist een betrouwbare meting van psychopathie.

De prototype psychopaat manipuleert en bedriegt anderen zonder daarbij aandacht te hebben voor wat dat voor anderen betekent, waarbij hij nogal eens crimineel gedrag vertoont in de vorm van bijvoorbeeld fraude en verduistering en niet-crimineel gedrag in de vorm van overspel en het aftroggelen van geld van familieleden (list en bedrog/manipulerend gedrag). Een psychopaat komt op anderen over als koud en ongevoelig. Hun “emoties” doen vaak aan als dramatisch, kortstondig en onecht (ontbreken aan emotionele diepgang). In al hun gedragingen en meningen toont een psychopaat weinig respect voor de rechten, gevoelens en het welzijn van anderen. Ze beschouwen andere mensen als potentiële slachtoffers die te manipuleren zijn en beschouwen zichzelf als de belangrijkste persoon die er is (kil/gebrek aan empathie).

Voortdurende blootstelling aan een psychopathische partner, kind, of andere naaste kan leiden tot wanhoop, depressie, angstklachten en tal van andere vormen van psychiatrische problematiek, en wellicht zelfs tot zelfdoding of reactief geweld. Psychopaten komt men overal tegen.

Voorbeeld: 10 jarige richting haar moeder; Als je een normaal mens bent kom je naar me toe om me te troosten, maar je bent niet normaal, je hebt geen gevoelens.
De 10 jarige was die dag, naar haar mening, bij een vriendinnetje valselijk beschuldigt en uitte haar gevoelens en verdriet hierover richting haar moeder, die  haar verhaal en onschuld (triest voor het kind) in twijfel trok.

Zo de waard is vertrouwd hij zijn gasten.
Destructief narcistische ouders
Een narcist kan héél ver gaan om je uit de tent te lokken.

De vrouwelijke psychopaat
Bedenk dat voor ze worden opgepakt, het mensen zijn zoals jij en ik, door de meeste mensen rondom hen ongekend om hun ware aard. Ze vertonen een verontrustend onvermogen om zich in de pijn en het lijden van anderen in te leven, een volslagen gebrek aan empathie en kunnen geen blijvende affectieve relaties met mensen opbouwen door gebrek aan relationele vermogens (McCord, 1964; Millon, 1998, crimelibrary & Hare, 2003). Weinig mensen zijn zulke volleerde en scherpzinnige mensenkenners dat ze zich niet laten misleiden door een “goede” psychopaat (Hare, 2003). Psychopaten hebben volgens de buitenwereld vaak lieve, charmante en plezierige manieren. Ze zijn zeer innemend en weten mensen volledig voor zich te winnen (McCord, 1964 & crimelibrary). “Ze hebben een masker op van schone schijn, voeren een show op die onze aandacht trekt en ons bedriegt: een knap uiterlijk, een charismatische uitstraling, een woordenstroom, geplande afleidingen, een vermogen te weten welke knoppen moeten worden ingedrukt. De combinatie van een goed uitziende, rad pratende psychopaat en een slachtoffer met zwakke plekken is catastrofaal.”(Hare, 2003, p. 176) In werkelijkheid kunnen zij de gevoelens die voorwaarde vormen voor liefde niet ervaren. Psychopaten zijn geneigd elk sociaal contact te zien als een gelegenheid om zich te voeden, om anderen uit te zuigen. Hun beweegredenen zijn om te manipuleren en te nemen, zonder enig berouw. Ze spelen een spel van onmiddellijke behoeftebevrediging ten koste van anderen (McCord, 1964 & Hare, 2003). “Ze zijn verkopers in vertrouwen en na het te hebben gewonnen schenden ze het met een verbijsterende harteloosheid.”(Hare, 2003 p. 133) Psychopaten hebben ook de neiging onze persoonlijke ruimte binnen te dringen. Ze herkennen de obsessies en onzekerheden die mensen hebben, en buiten die uit in hun eigen voordeel. Ze weten psychisch zwakke, eenzame, naïeve mensen te vinden en laten ze uitgebuit, gekwetst en verbijsterd achter. Het gewetenloze gebruik van mensen die eenzaam zijn, is een handelsmerk van psychopaten (Hare, 2003 & McCord, 1964).

Voorbeeld
Wie beschermd de psychisch zwakke, eenzame, naïeve bejaarde klanten van een psychopathische frauduleuze kapster, pedicuurster of schoonheidsspecialiste in bejaardenhuizen en/of verzorgingscentra? Dit is een belangrijke rol en verantwoording van de directies.

Psychopathy Checklist-Revised (PCLR)

Bij psychopaten zien we dat ze de interpersoonlijke ruimte klein houden. Psychopaten gaan zelf meer naar voor leunen. Maar we zien ook dat ze via een manipulatieve techniek, namelijk heel stil praten, ervoor zorgen dat hun gesprekspartner dichterbij komt. (Zolondek, 2006) Het geeft hen het gevoel macht en controle te hebben over het gesprek. (Rimé, 1987; Zolondek, 2006) Het verkleinen van de interpersoonlijke ruimte is dus van functionele aard en valt bij hen niet te verwarren met affectieve toenadering!
Tijdens een sociale interactie zal het individu bepaalde cues uitzenden die de gesprekspartner informeren over de kwaliteit van hun sociale relatie. Deze boodschappen of sociale hints kunnen de ontvanger helpen om zijn/haar interpersoonlijk gedrag aan te passen.
Samengevat kunnen we stellen dat psychopaten onwetend zijn over de sociale cues die hen toegestuurd worden uit de omgeving. Aangezien ze de boodschap niet ontvangen, kunnen ze er ook niet op reageren. Door het niet zien/horen van deze sociale cues, mist een psychopaat veel informatieve en emotionele inhoud binnen een boodschap. (Rimé, 1978) Bijvoorbeeld: Een psychopaat vertelt een verhaal. Zijn gesprekspartner wordt door dit verhaal enorm kwaad. De affectieve, non-verbale boodschap die de gesprekspartner hierdoor uitzendt, komt niet over, of wordt niet begrepen door de psychopaat. Als gevolg zal de psychopaat blijven verder vertellen, en zal de gesprekspartner nog kwader worden. Opmerking: Psychopaten hebben het kenmerk zichzelf minder snel non-verbaal tegen te spreken. Ze zijn veel minder gevoelig voor sociale angst, waardoor er minder angst is om ‘betrapt’ te worden op een leugen. (Zolondek, 2006) In situaties waarin ze moeten liegen, lukt het hen beter om hun non-verbaal gedrag te laten overeenstemmen met hun verbale gedrag.
Hun gestes ondersteunen met andere woorden de inhoud van hun verhaal. De leugens die ze vertellen, beschouwen ze zelf al als waarheden, dit zorgt er ook voor dat ze zichzelf onder ijzige controle hebben. Anders gesteld; door hun onverdeeldheid kunnen psychopaten zodanig in hun eigen leugens opgaan, dat het voor hen aanvoelt alsof dat zelfs de waarheid is. We kunnen concluderen dat verbaal en non-verbaal gedrag, gegevens zijn waar we ons moeten op richten. Ze geven ons tenslotte een beeld over de interpersoonlijke relatie die plaats vindt tussen communicerende personen.

De Amsterdamse onderzoeker Popma en zijn collega’s keken hoe jongeren reageerden op stress. Het is namelijk bekend dat iemand die nauwelijks op stress reageert, minder angst voelt en eerder crimineel gedrag vertoont.

Hersenafwijking bij psychopaten

Het leven van een pathologisch narcist.

Gevolgen voor het doelwit
Vermoeidheid

Boek: Het doorzien van bedrog in zaken en politiek op het werk en privé: De leugen ontmaskerd ISBN 9057120747 /review/review/review /(*|*)\

(Hoog)begaafd & hoogintelligent
 

 

 

n: